STANGE: Under et arrangement på Sentrumskafeen i Stangebyen høsten 2022 fortalte Marius Langberg om da krigen kom til Stange. Lydopptaket som ble gjort der er delt inn i fire deler. I del 2 forteller han om sin opplevelse, om hvor familien gjemte seg og hvordan de tilpasset seg den nye hverdagen. Opptaket introduseres fra studio av Stangeavisa-journalistene Rune Aasen og Gjermund Trøan.

Hør også: Da krigen kom til Stange - del 1
Les også: Nå kommer Stangeavisa-podkasten
Les også: Marius minnes krigen og tenker på Ukraina